Σχετικά με εμάς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΠΕΙΚΑΚΗΣ

“ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ”

Η εταιρεία αποτελεί έναν απο τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κτιριακών υποδομών στην περιοχή της Καβάλας με στρατηγική στόχευση την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στον αναπτυσσόμενο τουριστικό κλάδο των παραλίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με έμφαση στις τουριστικά δυναμικές περιοχές της Ν.Ηρακλείτσας και Ν.Περάμου.

Με μία πορεία άνω των 30 ετών η εταιρεία πέτυχε να θεωρείτε ένας αξιόπιστος εταίρος για την μελέτη, κατασκευή και άρτια ολοκλήρωση κάθε απαιτητικού οικοδομικού έργου σε μια περιοχή άνω των 150km2. Με ολοκληρωμένα έργα άνω των 150’000μ2 σε όλο το έυρος των οικοδομικών αναγκών μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης, και με πολυεθνική σύσταση πλυθυσμού, περιοχής η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την δοκιμασμένη δυνατότητα της έγκαιρης και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του πιο απαιτητικού έργου, έχουν αναγάγει την εταιρεία σε έναν διαχρονικά απαραίτητο συνεργάτη.

Ο στρατηγικός στόχος μας είναι να αποτελούμε έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και καινοτόμο κατασκευαστικό φορέα που θα υλοποιεί τα πιο απαιτητικά οικιστικά έργα. Η παρούσα συγκυρία μας βρίσκει με ένα εργατικό δυναμικό άνω των 100 ατόμων και με ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγιζει τα 5’000μ2., προσβλέποντας σε δυναμική επέκταση το επόμενο διαστημά με την ωρίμανση συγκεκριμένων προτάσεων έργων.

Η εταιρεία χαρακτηρίζετε απο την συνεχή εξέλιξη και αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών και δεξιοτήτων, είτε αφορά ένα καινοτόμο δομικό υλικό είτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη, ο στόχος της υλοποίησης της ενδεδειγμένη και πιο πρόσφορης λύσης είναι αδιαπραγμάτευτος. Σε αυτό το πλαίσιο ο κατασκευαστικός μας φορέας έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο προμηθευτών και συνεργατών που καλύπτει πλήρως όλο το έυρος των αναγκών μας δίνοντας μας την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων που επεκτείνονται από την μελέτη μέχρι και τον πλήρη εξοπλισμό ενός κτιρίου, ώστε να καταστεί έτοιμο προς χρήση.

Με άρτια καταρτισμένους εργαζομένους και με μια ολιστική προσέγγιση αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων που εκτείνονται απο την διαδικασία προσέγγισης ενός έργου και την κατανόηση των αναγκών των ιδιοκτητών ή και χρηστών, μέχρι την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη που ως οργανισμός θέτουμε ως προτεραιότητα, η αέναη αναζήτηση της αρμονίας είναι συνυφασμένη με την
διαχρονική μας παρουσία και κουλτούρα.

Παράλληλα η εταιρεία όντας κοινωνικά υπεύθυνη, στηρίζει ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ενισχύει έργα υποδομής για την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους επενδύοντας έμπρακτα στη νέα γενιά.